Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Parkowa – zmiana organizacji ruchu w dniu 16.07.br

W związku z organizowaną w dniu 16.07 br. (niedziela) na Stadionie Śląskim w Chorzowie imprezą sportową pod nazwą „Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej”, na wniosek Policji w godzinach 11-20 wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

 1. w ciągu ulicy Parkowej na odcinku pomiędzy rondem przy centrum handlowym AKS i skrzyżowaniem z ul. Kościuszki wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki). Po prawej stronie jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, po lewej jej stronie dopuszczone zostanie parkowanie pojazdów (skośnie do osi jezdni),

 2. wyłączona z ruchu może zostać relacja lewoskrętu z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej. Decyzję o wprowadzeniu tej zmiany może podjąć dowódca zabezpieczenia odpowiedzialnego za drożność ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,

 3. wyłączona z ruchu może zostać jezdnia ulicy Tysiąclecia. Decyzję o wprowadzeniu tej zmiany może podjąć dowódca zabezpieczenia odpowiedzialnego za drożność ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.


Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).