Miejski Zarząd Ulic i Mostów

książka telefoniczna

DZIAŁ UŻYTKOWNICYNR TELEFONU

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

 

32 241 42 46

32 241 42 52

SEKRETARIAT Sekretariat32 241 12 70
 FAX32 241 40 60
p.o. DYREKTORA Robert Kuśmirek 32 241 12 79
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGłówny specjalista ds. technicznych i zamówień publicznychSabina Cieślik32 241 42 47
Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
  
GŁOWNY INŻYNIERGłówny Inżynier – kierownik działu 32 241 42 43 
Inspektor ds letniego i zimowego utrzymania ulic 32 241 42 42
Inspektor Nadzoru ds elektryczno – energetycznych 32 786 61 19
Starszy Specjalista ds technicznych i administracyjnych 32 241 69 06
Inspektor Nadzoru Budowlanego 32 786 61 20
Specjalista ds. przygotowania inwestycji 
DZIAŁ UTRZYMANIAKierownik Działu Utrzymania 32 241 42 48
Inspektor Nadzoru Budowlanego 32 786 61 16
Specjalista ds. ewidencji dróg 32 241 42 46
Inspektor Nadzoru Budowlanego 33 241 42 49
Kontroler Pasa Drogowego 
Starszy Specjalista ds. zajęć pasa drogowego 32 714 17 10
INŻYNIERIA RUCHUInżynier RuchuBogusław Bernad32 714 17 13
Specjalista ds. systemów zarządzania ruchem 32 241 42 44
Specjalista ds. systemów zarządzania ruchem 
Starszy Specjalista ds inżynierii ruchu 32 714 17 12
MIEJSKA SŁUŻBA PARKINGOWAKierownik Miejskiej Służby ParkingowejPiotr Flach32 714 17 11
Inspektor MSP ds. obsługi Strefy Płatnego Parkowania 32 786 61 13
Inspektor MSP ds. obsługi klienta 32 241 42 52
Inspektor MSP ds. windykacji opłat parkingowych 32 714 17 09
Inspektor MSP ds. windykacji opłat parkingowych 32 714 17 14
DZIAŁ FINANSOWYGłówny KsięgowyDanuta Warzecha32 241 42 45
Specjalista ds księgowo – kasowych 33 249 34 15
Specjalista ds finansowo – księgowych 
DZIAŁ KADRSpecjalista ds pracowniczych i organizacyjnychEwa Smerd32 249 35 16
DZIAŁ INFORMATYKISpecjalista ds informatyki i SIPWojciech Lesik32 241 42 50