Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Zgłoś awarię

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • skradziony, uszkodzony lub obrócony znak drogowy,
 • uszkodzoną barierkę drogową,
 • niedziałającą lub uszkodzoną sygnalizację świetlną,

zadzwoń pod numer – (032) 2414 – 244 lub 714- 17-12

uszkodzony znak drogowy

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • ubytek w nawierzchni jezdni lub chodnika zagrażający bezpieczeństwu,
 • skradziony lub uszkodzony wpust kanalizacji deszczowej,
 • zalewisko lub zapadnięcie jezdni,

zadzwoń pod numer – (032) 2414 – 246

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • skradzony lub uszkodzony właz kanałowy,
zadzwoń pod numer –(032) 34 94 600, (032) 34 94 601 dyspozytor CHŚPWIK

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • niedziałającą latarnię oświetlenia ulicznego,
 • uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego,
zadzwoń pod numer – 991 (przez całą dobę)

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • zanieczyszczoną lub nieodśnieżoną nawierzchnię jezdni,
zadzwoń pod numer – (032) 2414- 242

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • przewrócone lub przechylone drzewo w kierunku chodnika lub jezdni ,
zadzwoń pod numer – (032) 2416- 906

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • uszkodzone torowisko tramwajowe,
zadzwoń pod numer – (032) 2466-061 Tramwaje Śląskie S.A.

Jeżeli zauważyłeś na terenie miasta:

 • uszkodzoną studnie teletechniczną
zadzwoń pod numer – (032) 2033330 – Telekomunikacja Polska S.A. (022) 3526465 – Netia – region południowy