Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Akty prawne

UCHWAŁA NR XXIX/491/2020 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych na terenie miasta Chorzów
Zarządzenie Nr OR . 87 . 2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczania, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów
Zarządzenie Nr OR . 243 . 2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 26 listopada 2020 r. o zmianie Zarządzenia Nr OR.87.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia, użytkowania i ustalenia stawek opłat abonamentowych za wydzielone stanowiska postojowe zastrzeżone „kopertą” na drogach publicznych na terenie miasta Chorzów