Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Inwestycje i remonty

Obecnie realizowane miejskie inwestycje drogowe na terenie Chorzowa

 • Przebudowa ul. 3 Maja w Chorzowie
 • “ Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie, w ramach inwestycji: Budowa przystanku zintegrowanego Królewska Huta w rejonie ul. Metalowców i Krakusa w Chorzowie wraz z przebudową układu torowego, skomunikowaniem oraz uzbrojeniem terenów poprzemysłowych.”
 • Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie
 • Budowa drogi dojazdowej do wybiegu dla psów oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Opolskiej w Chorzowie
 • Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie

Zakończone inwestycje

 • Remont kładek nad Drogową Trasą Średnicową (DW902) w Chorzowie
 • Przebudowa uzbrojenia podziemnego wraz z budową oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do ul. Sztygarskiej w Chorzowie”
 • Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Bożogrobców w Chorzowie
 • Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Ryszki w Chorzowie
 • Budowa ulicy Redena w Chorzowie
 • Przebudowa ulicy Hajduckiej w Chorzowie od Al. Bojowników o Wolność i Demokrację do ul. Wolności
 • Przebudowa ul. Powstańców w Chorzowie na odcinku od ul. B. Chrobrego do Rynku
 • Utwardzenie terenu wzdłuż ulicy Krakowskiej w Chorzowie
 • Budowa oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej łączącej wejście na Skałkę i Amelung w Chorzowie
 • Wyburzenie budynku (pustostanu) przy ul. P. Skargi w Chorzowie
 • Doświetlenie drogi krajowej DK79 na odcinku estakady w Chorzowie
 • Budowa drogi ul. Świerkowej etap II od ul  Świerkowej do ul. Jałowcowej w Chorzowie
 • Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Owocowej
 • Przebudowa przedłużenia ulicy Poniatowskiego w Chorzowie od ul. Lwowskiej do ulicy Katowickiej

 Realizowane obecnie dokumentacje projektowe

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy ul. Lipińskiej
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Żołnierzy Września w Chorzowie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa układu dróg publicznych – ul. Targowa w Chorzowie wraz z włączeniem do ul. Bytkowskiej w Katowicach” 
 • Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego wiaduktu i budowy nowego obiektu inżynierskiego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Nowej w Chorzowie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn „Przebudowa dróg dojazdowych ul. Gdańska 23-25
 • Wykonanie dokumentację projektową dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego w Chorzowie” 
 • Wykonania dokumentację projektową dla zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej w Chorzowie”
 • Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w rejonie ul. Katowickiej i ul. Krzywej – zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum miasta”