Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Wykaz obiektów inżynierskich

                                                                                    Wykaz obiektów inżynierskich – stan na 03.2023

 

Lp.                      NAZWA OBIEKTU    RODZAJ PRZESZKODA
1 przejście pod ABoWiD przejście podziemne ulica 
2 wiadukt w ciągu ABoWiD nad DTŚ wiadukt     DTŚ
3 wiadukt w ciągu ul. Dąbrowskiego nad DTŚ wiadukt     DTŚ
4 Most w ciągu lu. Gałeczki nad Rawą most koryto Rawy
5 Wiadukt w ciągu ul. GałeczkI nad DTŚ wiadukt     DTŚ
6 Wiadukt w ciągu ul. Racławickiej nad DTŚ wiadukt     DTŚ
7 Wiadukt w ciągu ul. Nowej nad torami PKP wiadukt     tory kolejowe
8 Wiadukt w ciągu ul. Królowej Jadwigi nad torami PKP wiadukt     tory kolejowe
9 Wiadukt w ciągu Wolności nad DTŚ wiadukt     DTŚ
10 Wiadukt w ciągu placu św. Jana nad torami PKP wiadukt     tory kolejowe
11 Wiadukt w ciągu ul. Kollmanna nad torami PKP wiadukt     tory kolejowe
12 Wiadukt w ciągu ul. Kollmanna nad torami PKP przy PROLOGIS wiadukt     tory kolejowe
13 Most w ciągu ul. Wita Stwosza nad Rawą most koryto Rawy
14 Most w ciągu DTŚ nad Rawą most DTŚ górą
15 Kładka dla pieszych 1 nad DTŚ kładka  DTŚ
16 Kładka dla pieszych 2 nad DTŚ kładka  DTŚ
17 Estakada w ciągu ul. Katowickiej  estakada (wiadukt) droga, teren, linia kolejowa
18 Przejście podziemne pod ul. Katowicką przy AKS przejście podziemne ulica Katowicka
19 Przejście podziemne pod ul. Katowicką przy ul. Chopina przejście podziemne ulica Katowicka
20 Przejście podziemne pod ul. Katowicką przy ul. 3 Maja przejście podziemne ulica Katowicka