Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Opłaty

STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W SPP

L.p.

Opłata

Kwota w złotych

Podstrefa A

Podstrefa B

1.
Opłata minimalna za postój
1,00 zł
0,50 zł
2.
Opłata za pierwszą godzinę postoju
3,00 zł
2,00 zł
3.
Opłata za drugą godzinę postoju
3,40 zł
2,20 zł
4.
Opłata za trzecią godzinę postoju
3,90 zł
2,40 zł
5.
Opłata za czwartą i piątą godzinę postoju
3,00 zł
2,00 zł
6.
Opłata abonamentowa za pięć i więcej godzin w danym dniu
16,30 zł
10,60 zł

Opłaty za postój w SPP w parkomatach mogą być dokonywane gotówkowo (monety o nominałach od 10 gr do 5 zł), BLIK-iem lub zbliżeniową kartą płatniczą.

Opłaty za postój w SPP mogą być dokonywane również poprzez mobilne systemy płatności: AnyPark i Mobi Praking. 

STAWKI OPŁAT DODATKOWYCH

  • 20 zł, jeżeli postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas postoju w danym dniu i jednocześnie opłata dodatkowa zostanie wniesiona w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty,o której mowa w § 2 ust.3 lub § 3 ust.1,
  • 50 zł, jeżeli postój pojazdu odbywał się bez uiszczenia opłaty za postój w danym dniu i jednocześnie opłata dodatkowa zostanie wniesiona w pełnej wysokości w ciągu 7 dni od dnia nieuiszczenia opłaty, o której mowa w § 2 ust.3 lub § 3 ust.1,
  • 150 zł, jeżeli opłata dodatkowa zostanie wniesiona po 7 dniach od dnia nieuiszczenia opłaty za postój, niezależnie czy postój pojazdu odbywał się ponad opłacony czas czy bez uiszczenia opłaty za postój.

Opłaty dodatkowe mogą być dokonywane:

  • w parkomacie – BLIK-iem lub przy wykorzystaniu zbliżeniowej karty płatniczej,
  • w kasie MZUiM Chorzów – kartą płatniczą,
  • we wpłatomacie UM Chorzów – gotówką lub kartą płatniczą.

 KARTA MIESZKAŃCA

200,00 zł – roczna opłata dla osób fizycznych zameldowanym na stałe lub czasowo w nieruchomościach położonych przy ulicach, na których ustalono SPP.

Karta mieszkańca wydawana jest na wniosek.