Miejski Zarząd Ulic i Mostów

1.12 – szkolenie z kierowania ruchem na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Szpitalnej.

W najbliższy piątek 1.12. br. w godzinach 8.30 -14.00 na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Szpitalną w Chorzowie realizowane będą zajęcia z ręcznego kierowania ruchem drogowym przez słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. W tym czasie wyłączona będzie sygnalizacja świetlna, a kierowców prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjantów.