Miejski Zarząd Ulic i Mostów

10.07.br – ul. Katowicka, asfaltowanie jezdni, utrudnienia w ruchu pojazdów

Jutro (10.07) o godzinie 10:00 w ciągu ul. Katowickiej w Chorzowie, na odcinku pomiędzy estakadą i rejonem skrzyżowania z ul. 3 Maja, rozpoczęte zostaną prace związane z układaniem ścieralnej warstwy nawierzchni jezdni na pasach ruchu prowadzących w kierunku Bytomia.
W związku z powyższym konieczne będzie zamknięcie (na czas do 4 godzin) połączenia jezdni ulicy Katowickiej z nową drogą, która łączy ulicę Katowicką z ul. Metalowców. Dojazd do ulicy Metalowców możliwy będzie z kierunku ul. Nowej drogą wewnętrzną położoną na terenie spółki Alstom. Nie będą z niej mogły korzystać samochody ciężarowe i autobusy.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do znaków i sygnałów zabezpieczających miejsce prowadzonych robót drogowych.
Wprowadzana jutro zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).
Lokalizacja miejsca na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.30114170497947%2C18.95229578018189