Miejski Zarząd Ulic i Mostów

9.02.br – ul. Parkowa – zmiany w organizacji ruchu

W związku z meczem piłki nożnej organizowanym w dniu 9.02 (piątek) na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na wniosek Policji na ulicach Chorzowa (od godziny 17 do zakończenia imprezy) wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu pojazdów:
    1. w ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy Galerii AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki),
    2. po obu stronach ulicy Parkowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania.
Ponadto w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i al. Wojska Polskiego, może zostać podjęta decyzja o wprowadzeniu zakazu skrętu w lewo z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej.

Opisane wyżej zmiany organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).