Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Stadion Śląski – koncert – zmiany w organizacji ruchu w dniach 22 i 23.06.2024

W związku z koncertem Dawida Podsiadło organizowanym w dniu 22 i 23.06 (sobota i niedziela) na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na wniosek Policji na ulicach miasta Chorzowa ww. dniach od godziny 15:00 do czasu zakończenia imprezy, w danym dniu, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu pojazdów:
1. W ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy Galerii AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki).
 2. Wprowadzenie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i al. Wojska Polskiego zakazu skrętu w lewo z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej.
 3. Po obu stronach ulicy Parkowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania od godz. 6:00 dnia 22.06.2024 r. do godz. 6:00 dnia 24.06.2024 r.

Ponadto w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów i pieszych możliwe jest:
1. Czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów w części ulicy Katowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego do skrzyżowaniem z ul. Gałeczki.
 2. Czasowe wstrzymanie ruchu pojazdów na al. Wojska Polskiego od strony ronda Klimzowiec (Gałeczki/Górnicza) w kierunku ul. Katowickiej.