Miejski Zarząd Ulic i Mostów

29.06.br – przejazd uczestników imprezy pn. „Złombol 2024” – utrudnienia w ruchu.

W najbliższą sobotę 29.06.2024 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 odbędzie się przejazd uczestników imprezy pn. „Złombol 2024” organizowany pod patronatem „Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Józefa Ziętka”. Trasa przejazdu z terenu Parku Śląskiego przebiegać będzie ulicami: Parkowa, Wojska Polskiego, Rondo Klimzowiec, Gałeczki, Rondo Niebieskich Mistrzów do DW902 (DTŚ).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy ruch pojazdów na trasie przejazdu będzie czasowo wstrzymany.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb zabezpieczających ww. imprezę.