Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie

„Przebudowa ul. Władysława Truchana na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Strzelców Bytomskich w Chorzowie”

Obecnie  w ścisłym centrum Chorzowa realizowane są jednocześnie dwie inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej. Inwestycja finansowaną przez PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. obejmującej przebudowę układu drogowego w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, Głogowskiej, Zabrskej, Raciborskiej oraz przebudowę pasa drogowego pod nowym wiaduktem kolejowym przy ul. Sienkiewicza w związku
z przebudową linii kolejowej nr 131.

Natomiast Miasto Chorzów prowadzi kompleksową przebudowę drogi gminnej, która pozwoli na podniesienie komfortu mieszkańców oraz innych użytkowników drogi, w tym bardzo licznej grupy dojeżdżających codziennie do Zespołu Szpitali Miejskich. Stan techniczny drogi przed rozpoczęciem remontu pozostawiał wiele do życzenia. Dzięki przedsięwzięciu zwiększy się liczba miejsc postojowych, co ułatwi dostęp do Zespołu Szpitali Miejskich, Centrum Kultury, Sądu Rejonowego czy zlokalizowanych w pobliżu restauracji, sklepów i firm. Poprzez zabudowane elementy uspokojenia ruchu oraz modernizację oświetlenia,  nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu.
    W projekcie prócz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego przewidziano polepszenie walorów estetycznych ulicy poprzez wykonanie licznych nasadzeń młodych drzew ( buków kolumnowych i jarząbów), rabat różanych oraz ustawienie ławeczek i koszy na śmieci w pasie drogowym na całym odcinku ulicy Truchana.

Koszt inwestycji wynosi: 11 936 430,90 zł.
Inwestycja drogowa uzyskała finansowanie z ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie :  3 975 878,50 zł
oraz dodatkowo projekt pod nazwą „Przebudowa ul. Truchana w Chorzowie – ETAP I” realizowany jest przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli w ramach Funduszu Odporności 2023 rok  w kwocie:  5 186 152,00 zł

Planowane zakończenie inwestycji miejskiej przewidziane jest na wrzesień 2024r.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Władysława Truchana w Chorzowie – ETAP I” dofinansowano ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Odporności 2023.