Miejski Zarząd Ulic i Mostów

3.05.br – ul. Parkowa – zmiany w organizacji ruchu

W związku z organizowanym w dniu 3.05 (piątek) meczem ekstraklasy piłki nożnej  na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz wydarzeniami sportowo-artystycznymi organizowanymi na terenie Parku Śląskiego związanymi z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja, na wniosek Policji na ulicach Chorzowa wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu pojazdów:
    1. od godziny 15 w ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy Galerii AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki),
    2. po obu stronach ulicy Parkowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania.
Ponadto w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, możliwe jest wprowadzenie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i al. Wojska Polskiego zakazu skrętu w lewo z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej.
Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po zakończeniu imprezy.

Opisane powyżej zmiany organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).