Miejski Zarząd Ulic i Mostów

6.05.br – ul. Wrocławska 4, awaria sieci kanalizacyjnej – zamknięcie fragmentu ulicy.

W związku z awarią sieci kanalizacyjnej zamknięty został wjazd pojazdów od ul. Stefana Batorego w ul. Wrocławską w Chorzowie. Dojazd do ul. Wrocławskiej i ul. Bema (na czas prowadzenia remontu zostanie dopuszczony ruch dwukierunkowy) będzie możliwy od strony ul. Dyrekcyjnej w Chorzowie (lokalizacja na mapie nawigacji Waze):

https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=50.27466778225735%2C18.939657211303714

Wykonawca robót deklaruje zakończenie naprawy i przywrócenie stałej organizacji ruchu do dnia 8.05. Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w na mapie nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast”  https://www.waze.com/pl/ccp).