Miejski Zarząd Ulic i Mostów

25.05.br – ul. Parkowa – zmiany w organizacji ruchu.

W związku z meczem ekstraklasy piłki nożnej organizowanym w dniu 25.05 (sobota) na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na wniosek Policji na ulicach Chorzowa wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu pojazdów:
1. od godziny 14 w ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy Galerii AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki). Ruch dwukierunkowy zostanie przywrócony w dniu 26.05 ok. godziny 2,
 2. od godziny 14 po obu stronach ulicy Parkowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania, który obowiązywać będzie do dnia 26.05 do godziny 6.
Ponadto w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów możliwe jest zamknięcie dla ruchu pojazdów fragmentu ulicy Katowickiej na odcinku między ulicą Parkową/al. Wojska Polskiego i łącznikiem położonym między jezdniami ul. Chorzowskiej w Katowicach (rejon przejścia podziemnego).

Opisane powyżej zmiany organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).