Miejski Zarząd Ulic i Mostów

remont

Ulica Truchana, zamknięcie fragmentu ulicy

W dniu 5.06 (poniedziałek) rozpoczęta zostanie realizacja I etapu zadania pn. „Przebudowa ul. Truchana w Chorzowie”.

Ze względu na zakres i technologię prowadzonych robót zostanie zamknięty odcinek jezdni od skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich do ul. B. Chrobrego, za wyjątkiem dojazdu do posesji.

W związku z powyższym objazd będzie się odbywał ulicami: Mielęckiego oraz Chrobrego.

Zakończenie ww. etapu prac planowane jest na koniec grudnia br.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w na mapie nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast”  https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze:

https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=50.294466345765635%2C18.94430279731751

Montaż zabezpieczenia wiaduktu kolejowego ul. Szpitalna – etap 2

Informujemy, że planowane w dniach 22-23.04 wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Szpitalnej w Chorzowie (związanej z pracami na wiadukcie kolejowym PKP), zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy prowadzonych robót zrealizowane zostanie w dniu 29.04 (sobota) około godz. 1.

W czasie jej obowiązywania konieczne będzie wyłączenie z ruchu pojazdów pasa ruchu prowadzącego w kierunku ul. Stalowej, dlatego pojazdy poruszające się z kierunku ulicy Armii Krajowej będą mogły korzystać z pasa środkowego. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywać się będzie prawym pasem ruchu.

Zakończenie prac na wiadukcie oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w tym samym dniu około godziny 6.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu wprowadzanej zmiany organizacji ruchu.

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.27904912965346%2C18.943380117416385

Prace na wiadukcie kolejowym nad ul. Szpitalną w Chorzowie

W związku z planowanym montażem ekranów dźwiękochłonnych na wiadukcie kolejowym zlokalizowanym nad ulicą Szpitalną w Chorzowie, w najbliższą sobotę (15.04) rozpoczęte zostaną prace związane z montażem instalacji zabezpieczającej te prace

wiadukt ul. Szpitalna

W pierwszym etapie – którego realizacja planowana jest w dniach 15-16.04 – konieczne będzie wyłączenie z ruchu pojazdów prawego pasa ruchu ulicy Szpitalnej prowadzącego w kierunku ul. Armii Krajowej.

W drugim etapie – którego realizacja planowana jest w dniach 22-23.04 – konieczne będzie wyłączenie z ruchu pojazdów pasa ruchu prowadzącego w kierunku ul. Stalowej. Dlatego pojazdy poruszające się z kierunku ulicy Armii Krajowej będą mogły korzystać z pasa środkowego. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywać się będzie prawym pasem ruchu.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu wprowadzanej zmiany organizacji ruchu.

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.27904912965346%2C18.943380117416385