Miejski Zarząd Ulic i Mostów

„Nowy układ drogowy w rejonie ul. Strzelców Bytomskich”

Firma PORR na zlecenie PKP przebudowuje linię kolejową 131. W ramach tej inwestycji budowane jest nowe połączenie drogowe łączące ulicę Strzelców Bytomskich poprzez ul. Zabrską z ul. Raciborską. Dotychczasowy przejazd kolejowy został zamknięty, a w jego miejscu powstaje bezkolizyjne przejście i przejazd rowerowy. Ruch pojazdów zostanie poprowadzony nowym układem drogowym poprzez ulice Głogowską i Zabrską do ulicy Raciborskiej pod wybudowanym wiaduktem kolejowym. Obecnie rozpoczęły się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich, Głogowskiej i Truchana. Planowany termin zakończenia robót drogowych w tym miejscu zaplanowany jest na koniec sierpnia 2023r