Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Przebudowa ulicy Nowej

Od końca 2022 roku trwa przebudowa ulicy Nowej. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika i kanalizacji deszczowej . Obecnie wykonywane  są  prace na odcinku od wjazdu do ALSTOM do wjazdu do AMBER GLASS. Ruch prowadzony jest wahadłowo i sterowany sygnalizacją świetlną. Jest to już III etap robót, którego zakończenie zaplanowane jest na koniec kwietnia. Do wykonania pozostanie najtrudniejszy IV etap od wjazdu do AMBER GLASS do wiaduktu nad linią kolejową.  Na tym odcinku poza remontem nawierzchni drogi zaplanowana jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z dwoma przepompowniami. Zakończenie robót zaplanowane jest na koniec czerwca 2023r