Miejski Zarząd Ulic i Mostów

29.03. Oddanie do użytku nowego odcinka ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Zabrskiej i Kozielskiej ze skrzyżowaniem ulic Strzelców Bytomskich i Truchana

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) około południa zostanie oddany do użytku nowy odcinek ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Zabrskiej i Kozielskiej ze skrzyżowaniem ulic Strzelców Bytomskich i Truchana oraz przebudowany fragment ul. Strzelców Bytomskich na odcinku między ulicami Truchana i Mielęckiego w Chorzowie. W związku z przebudową linii kolejowej nr 131 między innymi zbudowano nowy przystanek kolejowy “Chorzów Uniwersytet” oraz został zlikwidowany przejazd kolejowy w ciągu ul. Strzelców Bytomskich, a w jego miejscu powstało przejście podziemne, którym odbywa się ruch pieszych. Dodatkowo na skrzyżowaniach ulic Raciborskiej i Zabrskiej oraz Strzelców Bytomskich i Truchana wybudowane zostały ronda, a ruch pojazdów będzie się odbywał pod nowo wybudowanym wiaduktem kolejowym. W związku z przebudową ww. układu drogowego dojazd do ul. Głogowskiej będzie się odbywał od strony ul. Kazimierza Pułaskiego.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Truchana
ul. Głogowska – nowy odcinek