Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Brak kategorii

29.03. Oddanie do użytku nowego odcinka ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Zabrskiej i Kozielskiej ze skrzyżowaniem ulic Strzelców Bytomskich i Truchana

W dniu 29.03.2024 r. (piątek) około południa zostanie oddany do użytku nowy odcinek ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Zabrskiej i Kozielskiej ze skrzyżowaniem ulic Strzelców Bytomskich i Truchana oraz przebudowany fragment ul. Strzelców Bytomskich na odcinku między ulicami Truchana i Mielęckiego w Chorzowie. W związku z przebudową linii kolejowej nr 131 między innymi zbudowano nowy przystanek kolejowy “Chorzów Uniwersytet” oraz został zlikwidowany przejazd kolejowy w ciągu ul. Strzelców Bytomskich, a w jego miejscu powstało przejście podziemne, którym odbywa się ruch pieszych. Dodatkowo na skrzyżowaniach ulic Raciborskiej i Zabrskiej oraz Strzelców Bytomskich i Truchana wybudowane zostały ronda, a ruch pojazdów będzie się odbywał pod nowo wybudowanym wiaduktem kolejowym. W związku z przebudową ww. układu drogowego dojazd do ul. Głogowskiej będzie się odbywał od strony ul. Kazimierza Pułaskiego.

Rondo na skrzyżowaniu ulic Strzelców Bytomskich i Truchana
ul. Głogowska – nowy odcinek

ul. Parkowa – zmiana organizacji ruchu w dniu 4.06.br

W związku z organizowaną w najbliższą niedzielę (4.06) na Stadionie Śląskim w Chorzowie imprezą sportową pod nazwą „69 ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego”, na wniosek Policji wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu pojazdów na ulicach Chorzowa:

1. w ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy centrum handlowym AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki). Po lewej stronie jezdni ww. odcinka ulicy Parkowej umożliwiony zostanie postój pojazdów, po prawej obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania. Zmiana obowiązywać będzie od dnia godz. 11 (4.06) do północy,

2. w zależności od sytuacji drogowej Policja może podjąć decyzję o zamknięciu relacji lewoskrętu z ciągu ulicy Katowickiej (relacja z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej oraz zamknięciu ulicy Tysiąclecia na odcinku między al. Wojska Polskiego i ul. Ułańską (w Katowicach).

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Ulica Wyspiańskiego – zamknięcie fragmentu ulicy na czas usuwania awarii

W związku z awarią sieci kanalizacyjnej zamknięty został fragment jezdni ulicy Wyspiańskiego w Chorzowie na odcinku między ulicami Długą i Chocimską.
Na czas prowadzonych robót prowadzonych przez Chorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyznaczony został objazd prowadzony ulicami Długą, Trzyniecką i Chocimską.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie prac i przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu w tym samym dniu (18.05).
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.

Lokalizacja na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=50.277204761818076%2C18.951137065887455
Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona została w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

[mt]