Miejski Zarząd Ulic i Mostów

6.04.br – ul. Parkowa – zmiany w organizacji ruchu

W związku z meczem ekstraklasy piłki nożnej organizowanym w dniu 6.04 (sobota) na Stadionie Śląskim w Chorzowie, na wniosek Policji na ulicach Chorzowa wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu pojazdów:
    1. od godziny 15:00 w ciągu ulicy Parkowej – na odcinku od ronda przy Galerii AKS do skrzyżowania z ulicą Kościuszki – wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruchu pojazdów (w kierunku ul. Kościuszki),
    2. po obu stronach ulicy Parkowej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania.
Ponadto w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu pojazdów i pieszych możliwe jest:
    1. wprowadzenie na skrzyżowaniu ulic Katowickiej, Parkowej i al. Wojska Polskiego zakazu skrętu w lewo z ciągu ulicy Katowickiej (z kierunku Bytomia) w kierunku ulicy Parkowej,
    2. zamknięcie dla ruchu pojazdów fragmentu ulicy Katowickiej na odcinku między ulicami Gałeczki i Parkową/al. Wojska Polskiego
    3. zamknięcie dla ruchu pojazdów fragmentu ulicy Katowickiej na odcinku między ulicą Parkową/al. Wojska Polskiego i łącznikiem położonym między jezdniami ul. Chorzowskiej w Katowicach (rejon przejścia podziemnego).
Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona po zakończeniu imprezy.
Opisane powyżej zmiany w organizacji ruchu uwzględnione zostaną w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).